Včera se Remíškovi podařilo úspěšně složit zkoušky ZM – 42,40,39 – známka dobře. V nejbližší době bude mít od cvičení klid a budeme se více věnovat výcviku a přípravám na příští sezónu s jeho mladším kamarádem Chelsym.